Facebook 2015 – Lyrik undersøgelse

Metainformation

Dette afsnit indeholder information om selve projektet “Facebook 2015 – Lyrik undersøgelse”.

Målet er at udgive en rapport om lyrikkens vilkår, hvordan gøres den tilgængeligt for udenforstående,  i dag i Danmark, baseret på input fra medlemmer af det sociale medie Facebook.

Status

Dette projekt er under udarbejdelse. Har du kommentarer eller feedback så skriv til os.

Målet er at projektet afsluttes september 2016, men sponsorstøtte vil kunne realisere projektet før!

Status 1. juli 2016: Empirisk materiale er bearbejdet. Nu skal der skrives, analyseres og konkluderes 🙂

Sponsor søges til projektet

Vi søger en eller flere sponsorer til dette projekt. Undersøgelsen er foretaget og vi er ved at skrive rapporten.

Vi estimerer at at projektet sammenlagt koster omkring 3000 kr.

Facebook 2015 – Lyrik undersøgelse

Forord

I december 2015 foretog tidsskriftet Hagla følgende undersøgelse på de største Facebook sider om digte og lyrik:

Hvordan gør man et snævert emne(I dette tilfælde Lyrik) tilgængeligt for udenforstående?

Baggrund

 

Meningsmåling og stemmer

Dette er opsummeringen af medlemmernes meninger og stemmer på dem:

Mening Antal stemmer
Udgiver lyrik både som trykt bog, ebog og lydbog 16
Sætte rytme eller musik til 8
Samtale om lyrik 5
Hvorfor skal man det? 3
Sætte digte på din Facebook væg 3
Skrive i et sprog som mennesker forstår 3
Bidrager selv 3
Man inviterer publikum til deltagelse 2
Giver lyrik til skoler 2
Illustrationer 2
Kun Ebog, da andet ikke løber rundt økonomisk 2
Som bog 2
Analyser af lyrik 1

 

Kvalificerede meninger

“En stor digter behøver ikke et stort publikum for at være stor. Synes bare på Facebook er der et stort publikum til smerte rimer på hjerte digte. Og det er ikke nødvendigvis stor digtekunst.”

“Nu skal man ikke skræmme små som store hjemmedigtere fra at poste lidt hist og her.”

“der er plads til alle på Facebook”

“Det er en meget mærkelig tilgang til lyrik at tale om at ville gøre den enklere for forståelsens skyld. Det svarer til at sige, at man gerne vil udvande muligheden for fordybelse. Hvis man vil læse noget enkelt, er der så meget andet derude, der er ligetil.”

“Det kommer jo an på det enkelte menneske. Hvad der kan fange vedkommende. Ja, du kan måske fange nogle, som ikke er så meget inde i lyrik ved at sætte musik på eller simplificere sproget”

“På baggrund af lyrikkens historiske rødder deler jeg absolut ikke den opfattelse, at lyrik er et snævert emne. Der er ingen tvivl om, at lyrik i dag er blevet overhalet væsentligt af prosaen. Det tror er fordi mennesket, rent kognitivt, finder større logik i en narrativ fortællestruktur. Derfor kan man sikkert godt spekulere i at tilpasse sin lyrik, så den rammer en bestemt målgruppe. Det gør prosaisterne jo i høj grad, ja næsten ud i det skamløse, så man ikke er i tvivl om at teksten alene er blevet skabt med det formål, at lave penge på folk. ”

“Vil vi noget med lyrikken. Var for cirka et halvårs tid nede i den lokale fødevarebutik. Her lå 100 af forskellige danske digtsamlinger. Jeg kendte ikke en eneste. Der lå de til 3 for en tier. Som en kirkegård eller en messe for en døende udtryksform.”

“Lyrik som udtryksform, er da rigtig nok udvandet ift de nye former vi i dag kan benytte. Men det ser jeg nu meget positivt på, fordi flere har mulighed for at udtrykke sig. Jeg tænker det er en naturlig konsekvens, at moderne udtryksformer overtager de gamle. ”

“Men har man som jeg skrevet hele sit liv, uden at vise det til andre. Så er sådan en gruppe som denne meget værd. Fordi jo mere jeg lærer jo større bliver min interesse og min forståelse. Og min begejstring smitter af på venner som ellers ikke troede de “gad” digte.  Og sådan kan man gøre lyrik tilgængelig for udenforstående”

“Tror der findes ligeså mange rigtige svar på, hvordan man kan gøre lyrik mere tilgængelig, som der findes digtere. En markedsføringsstrategi, måske.”

“Evt koncept”

“Jeg synes, at gratis lyrik til alle er en rigtig god idé, fordi det vil give nogle lyst til at læse lyrik, som måske ikke ville købe/låne en digtsamling. Analyser af lyrik er også en god idé, så forskelligheden træder tydeligere frem, men også breden af, hvad der skrives pt”

“Generelt tror jeg illustrationer er et godt bud.”

“Som verden ser ud i dag, vil jeg sige, at man skal ud på alle platforme, hvis man kan. eBøger, pBøger og lydbøger er, så vidt jeg kan forstå, tre næsten separate markeder.”

“Ved at få lyrikken der ud hvor folk taler sammen, og ved at gøre den relevant! Det er vældig fint at poste en masse digte på litteratursiden og fyldepennen, men der kommer kun de få, der i forvejen har interesse for lyrikken.”

“jeg er helt enig, lyrikken skal ud på motorvejen. Men hvordan kommer den derud og hvem skal lægge den derud. Det skal vi alle sammen.”

 

Konklusion

Under udarbejdelse 🙂

Kilder

DANSKE FORFATTERE, SKRIBENTER og ANDRE SKRIVELYSTNE
Offentlig gruppe
2385 medlemmer

DIGTE.DK – Opstået ud af den lukkede webside digte.dk.
lukket gruppe
2085 medlemmer
FYLDEPENNEN – En uafhængig gruppe af forfatterportalen Fyldepennen.
offentlig gruppe
455 medlemmer
KORTFATTET DANSK LYRIK – Danske digte, hovedsagelig på kun én eller to linjer.
offentlig gruppe
679 medlemmer
LEVENDE POETER KLUB – En legeplads hvor digtning tages seriøst.
lukket gruppe
363 medlemmer
LYRIK – Haglas egen lyrikgruppe.
lukket gruppe
110 medlemmer
LYRIKGRUPPEN I DANSK FORFATTERFORENING – Medlemmer af L-gruppen i Dansk forfatterforening.
lukket gruppe
76 medlemmer

Totalt 6153 medlemmer. Dog kan et medlem være med i flere grupper.